84 535 96 96

PROJEKT UE

Projekt pn. „Budowa sieci NGA na obszarze 5 gmin województwa lubelskiego” nr POPW.02.01.00-06-039/13

Informujemy, że firma GTnet sp.j. Tomasz Gajewski, Grzegorz Mazurek zrealizowała projekt w ramach Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego pod tytułem: . „Budowa sieci NGA na obszarze 5 gmin województwa lubelskiego” nr POPW.02.01.00-06-039/13

Projekt realizowany był na terenie powiatu zamojskiego i tomaszowskiego w gminach Łabunie, Krynice, Krasnobród, Komarów-Osada, Tarnawatka. W ramach projektu została wybudowana infrastruktura światłowodowa na terenie wybranych miejscowości wraz z przyłączami światłowodowymi do gospodarstw domowych, które wzięły udział w projekcie. Wybudowana infrastruktura pozwoliła na udostępnienie abonentom ultra szybkiego dostępu do Internetu.

 

Całkowita wartość projektu: 5.599.160,00PLN
Wartość dofinansowania: 3.916.312,00 PLN

Okres realizacji projektu: 02.01.2014 r. – 30.11.2015 r.

O NAS