84 535 96 96

TEST PRĘDKOŚCI

Informacje o systemie pomiarowym

System pomiarowy PRO Speed Test jest certyfikowanym mechanizmem monitorowania, który służy do przeprowadzania pomiarów certyfikowanych oraz wygenerowania Raportu z certyfikowanych pomiarów jakości usługi dostępu do Internetu.
Raport można wykorzystać w postępowaniu reklamacyjnym do wykazania stałych i powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu a wskazanymi w umowie wartościami.

Więcej informacji: http://pro.speedtest.pl/
Film instruktażowy: http://www.youtube.com/watch?v=Sx2KMutPcs0